Projectdata

jaar: 2006

plaats: Limmen

opdrachtgever:
ADD Architecten

aannemer:
Tervoort
vorige project

volgende project

Nieuwbouw kantoorgebouw ADD Architecten
Modern versus traditioneel. Licht versus zwaar. Chaos versus orde. Tegenstellingen, weergegeven door twee bouwblokken, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Verbonden door een spanningsveld dat wordt gegenereerd in de samenleving. Dit vloeit door een transparant middengebied. De beide bouwblokken worden niet statisch bij elkaar gehouden maar dynamisch. Beweging in horizontale en verticale zin waarmee er contact blijft met de buitenwereld. De dynamiek anticipeert op de transformerende samenleving waarin de enige continuiteit de zich versnellende reeks veranderingen is. De verschillen in de twee bouwblokken refereren aan het domein waarbinnen keuzes gemaakt moeten worden om tot verandering te komen. Verandering die leidt tot vooruitgang.