Projectdata

jaar: 2004

plaats: Heiloo

ontwikkelaar:
Th. A. Dekker

aannemer:
Bouwbedrijf
Th. A. Dekkervorige project

volgende project

Nieuwbouw van een winkel en 2 appartementen
Binnen de uitgangspunten, van het door de gemeente opgestelde beeldkwaliteitplan voor de revitalisering van het stationsgebied, is dit ontwerp voor twee appartementen en een winkel gerealiseerd. Het bestemmingsplan gaf aan dat er een schuine kap als be‘indiging van het gebouw moest komen, terwijl het beeldkwaliteitplan hier niets over vermelde. Door ADD Architecten BV is ervoor gepleit een terugliggende dakopbouw te maken. Hierdoor wordt meer eenheid bereikt in de stedelijke structuur ter plaatse, en wordt er aangesloten bij het stationsgebied als geheel. De gevels volgen de structuren van de publieke ruimte, waardoor dit onderdeel gaat uitmaken van het geheel.