Bodemonderzoek energieprestatie duurzaam bouwen | ADD Architecten

ADD Architecten is gespecialiseerd in milieutechniek

ADD doet meer dan het 'gewone' werk van de architect. Begeleiding van bouwaanvraag tot oplevering is bij ADD regel in plaats van uitzondering. Zaken die betrekking hebben op milieutechniek, zoals bodemonderzoek, asbestinventarisatie, energieprestatie en duurzaamheid, krijgen alle aandacht en prioriteit. Daarnaast ondersteunt ADD Architecten in gebruiksvergunningen en de aanvraag van subsidie voor bijvoorbeeld duurzaam bouwen.

Bodemonderzoek en asbestinventarisatie

Duurzaam bouwen begint met kennis van het milieu. In de aanvang van projecten richten de specialisten voor milieutechniek van ADD Architecten zich al op zaken als bodemonderzoek en asbestinventarisatie. Veelal zijn de belangen groot en kunnen aandacht en prioriteit in een vroege fase verrassingen achteraf voorkomen.

Energieprestatie en duurzaamheid

In de volgende fase komen daar energieprestatie (epc berekening voor energieprestatiecertificaat) en duurzaamheid in de bouw bij. Zo draagt ADD Architecten bij aan duurzaam wonen voor particulieren en duurzaam vastgoed voor bedrijven en ontwikkelaars. Bovendien helpt energiezuinig bouwen om de energiekosten beheersbaar te houden.

Projecten Milieutechniek

De meeste projecten met betrekking tot milieutechniek vinden plaats in de regio Alkmaar, Haarlem, Amsterdam. Klik hier voor een overzicht van projecten die betrekking hebben op asbestinventarisatie, bodemonderzoek, energieprestatie en duurzaam bouwen.